thủ tục hành chính theo lĩnh vực: Thuế - Phí - Lệ Phí

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 5.680 thủ tục hành chính.

Đăng ký lại việc sinh có yếu tố nước ngoài - Đắk Lắk
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài - Đắk Lắk
Đăng ký lại khai tử - Long An
Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài - Đắk Lắk
Đăng ký lại việc tử có yếu tố nước ngoài - Đắk Lắk
Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài - Đắk Lắk
Cấp lại bản chính giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài - Đắk Lắk
Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài - Tây Ninh
Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới - Long An
Đăng ký khai tử lưu động - Long An
Đăng ký khai tử - Long An
Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài - Đắk Lắk
Ghi vào sổ hộ tịch việc sinh của công dân Việt Nam đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài - Đắk Lắk
Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài - Đắk Lắk
Đăng ký lại việc kết hôn có yếu tố nước ngoài - Đắk Lắk
Đăng ký khai tử quá hạn - Tây Ninh
Đăng ký lại việc tử - Tây Ninh
Đăng ký lại việc tử có yếu tố nước ngoài - Tây Ninh
Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai tử - xóa hộ khẩu thường trú - Long An
Ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài - Tây Ninh

Menu