Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 23 thủ tục hành chính.

Cấp lại giấy chứng chỉ hành nghề Y tư nhân (do bị mất) đối với các hình thức khám bệnh, chữa bệnh và dịch vụ y tế cấp lại chứng chỉ hành nghề Áp dụng đối với trường hợp người hành nghề bị mất hoặc bị hư hỏng hoặc bị thu hồi (trừ bệnh viện) - Bình Phước
Cấp giấy phép cho người nước ngoài khám chữa bệnh y học cổ truyền tại Việt Nam - Bình Phước
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho Phòng chẩn trị Y học cổ truyền - Bình Phước
Cấp lại giấy chứng chỉ hành nghề y tư nhân đối (các hình thức khám bệnh, chữa bệnh và dịch vụ y tế cấp lại chứng chỉ hành nghề. Áp dụng đối với trường hợp người hành nghề bị mất hoặc bị hư hỏng hoặc bị thu hồi (trừ bệnh viện) - Bình Phước
Cấp lại Giấy chứng chỉ hành nghề với các hình thức khám bệnh chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ bệnh viện), áp dụng đối với trường hợp người hành nghề bị mất hoặc bị hư hỏng hoặc bị thu hồi - Bình Phước
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa Mắt - Bình Phước
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho phòng chẩn trị (do bị mất) - Bình Phước
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho phòng chẩn trị - Bình Phước
Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với các hình thức khám bệnh chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ bệnh viện) - Bình Phước
Cấp lại giấy chứng nhận hành nghề y tư nhân do bị mất đối với các hình thức khám bệnh chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ bệnh viện) - Bình Phước
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa điều dưỡng, phục hồi chức năng và vật lý trị liệu - Bình Phước
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa ung bướu - Bình Phước
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân đối với Phòng khám chuyên khoa tâm thần - Bình Phước
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân đối với Phòng khám chuyên khoa Tai - Mũi - Họng - Bình Phước
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân đối với Phòng khám chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt - Bình Phước
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa ngoại - Bình Phước
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh trong nước và ra nước ngoài - Bình Phước
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ Y tế (dịch vụ tiêm, chích, thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp; cơ sở dịch vụ làm răng giả; CSDV chăm sóc sức khỏe tại nhà và CSDV kính thuốc) - Bình Phước
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng xét nghiệm - Bình Phước
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám Phẫu thuật thẩm Mỹ - Bình Phước

Menu