Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 904 thủ tục hành chính.

Cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch - Bến Tre
Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiểu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác - Phú Yên
Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác - Phú Yên
Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch - Phú Yên
Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch - Phú Yên
Cấp lại biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch - Phú Yên
Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch - Bến Tre
Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch - Bến Tre
Thủ tục Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa - Bến Tre
Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế - Bến Tre
Thẩm định hồ sơ đề nghị Tổng cục Du lịch cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài - An Giang
Thẩm định hồ sơ đề nghị Tổng cục Du lịch cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài - An Giang
Thẩm định hồ sơ đề nghị Tổng cục Du lịch cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam - An Giang
Cấp giấy phép trình diễn thời trang cho các đoàn nghệ thuật thuộc địa phương, các đoàn nghệ thuật cá nhân nghệ sĩ nước ngoài, người VN định cư ở nước ngoài biểu diễn tại địa phương, cá nhân nghệ sĩ VN (không phải đoàn nghệ thuật) biểu diễn tại địa phương - Bến Tre
Cấp lại giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu huỷ - Hà Giang
Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch - Đồng Nai
Cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch - An Giang
Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế - Đồng Nai
Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch - An Giang
Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch - An Giang

Menu