Đang xem kết quả 1 đến 9 trong tổng số 9 thủ tục hành chính.

Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép với đối tượng là hộ gia đình, cá nhân - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đăng ký biến động về sử dụng đất do đổi tên, giảm diện tích thử đất do sạt lở tự nhiên, thay đổi về quyền, thay đổi về nghĩa vụ tài chính - Đà Nẵng
Cung cấp thông tin hồ sơ đất đai - Vĩnh Long
Cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính - Đắk Nông
Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp sở hữu tài sản mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam trên địa bàn phường - Bộ Tài nguyên và Môi trường

Menu