- Trang 8

Đang xem kết quả 141 đến 160 trong tổng số 1.405 thủ tục hành chính.

Xác nhận cam kết lao động đối với lao động sang làm việc có thời hạn tại Đài Loan theo hợp đồng cá nhân - Hà Giang
Cấp thẻ an toàn lao động - Hà Giang
Cấp sổ lao động - Hà Giang
Gia hạn giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài - Hà Giang
Cấp lại giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài - Hà Giang
Cấp giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài - Hà Giang
Cấp giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài (đã được cấp giấy phép lao động - giấy phép lao động đang còn hiệu lực) có nhu cầu giao kết thêm Hợp đồng lao động với người sử dụng lao động khác - Hà Giang
Đăng ký thang lương bảng lương - Hà Giang
Tiếp nhận đăng ký thỏa ước lao động tập thể - Hà Giang
Tiếp nhận hồ sơ đăng ký quy chế trả lương - Hà Giang
Thừa nhận nội quy lao động - Hà Giang
Tiếp nhận hồ sơ thẩm định đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương trong Doanh nghiệp Nhà nước (doanh nghiệp hạng II, III 100% vốn nhà nước) - Hà Giang
Thẩm định định mức lao động và đơn giá tiền lương - Hà Giang
Thẩm duyệt đăng ký định mức lao động - Hà Giang
Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong các khu công nghiệp - Hải Dương
Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong các khu công nghiệp - Hải Dương
Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong các khu công nghiệp - Hải Dương
Đăng ký Thoả ước lao động tập thể của doanh nghiệp - Hải Dương
Đăng ký thang bảng lương của doanh nghiệp - Hải Dương
Chấp thuận nội quy lao động - Hải Dương

Menu