- Trang 6

Đang xem kết quả 101 đến 120 trong tổng số 1.405 thủ tục hành chính.

Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài tuyển dụng theo hình thức Hợp đồng lao động - Quảng Nam
Cấp sổ lao động cho người Việt Nam làm việc tại Khu công nghiệp, Khu kinh tế, Khu kinh tế cửa khẩu - Quảng Bình
Đăng ký thang bảng lương cho các doanh nghiệp - Quảng Bình
Đăng ký nội quy lao động của Doanh nghiệp - Quảng Bình
Đăng ký nội quy lao động - Quảng Bình
Giám định thương tật do tai nạn lao động cho người lao động bị tai nạn trong các trường hợp được xác định là tai nạn lao động, hoặc người bị tai nạn lao động hưởng trợ cấp 1 lần (bao gồm người đang làm việc; người đã nghỉ việc) và người bị tai nạn lao động hưởng trợ cấp hàng tháng khi vết thương cũ tái phát - Phú Yên
Giám định lại khả năng lao động đối với người đang hưởng chế độ mất sức lao động - Phú Yên
Giám định khả năng lao động để thực hiện chế độ hưu trí đối với người về hưu chờ đủ tuổi đời để hưởng lương hưu hàng tháng khi bị ốm đau, tai nạn rủi ro mà suy giảm khả năng lao động - Phú Yên
Giám định khả năng lao động để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động khi sức khỏe bị suy giảm - Phú Yên
Đăng ký định mức lao động - Phú Thọ
Đăng ký hợp đồng và xác nhận Bản cam kết về tiền lương và chi phí của lao động Việt Nam sang làm việc tại Đài Loan - Phú Thọ
Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài - Phú Thọ
Đăng ký kế hoạch đưa người lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày cho doanh nghiệp khu công nghiệp - Phú Thọ
Thông báo học giáo dục định hướng đối với người lao động đi làm việc có thời hạn tại Hàn Quốc - Phú Thọ
Giới thiệu các doanh nghiệp xuất khẩu lao động về các địa phương tham gia tuyển chọn lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài - Phú Thọ
Đăng ký cấp sổ lao động - Phú Thọ
Cấp sổ lao động cho người lao động - Phú Thọ
Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài - Phú Thọ
Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại địa bàn tỉnh Phú Thọ (cấp mới) - Phú Thọ
Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài (lần thứ nhất) - Phú Thọ

Menu