- Trang 13

Đang xem kết quả 241 đến 260 trong tổng số 1.405 thủ tục hành chính.

Đăng ký cấp Sổ lao động - Hậu Giang
Xác nhận Đơn xin giám định khả năng lao động (đối với người mất sức lao động, giám định lại khả năng lao động) - Hậu Giang
Xác nhận nhân sự chủ chốt cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp - Hậu Giang
Giải quyết chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp công ty nhà nước - Gia Lai
Gia hạn giấy phép lao động - Gia Lai
Đăng ký hệ thống thang, bảng lương - Đồng Tháp
Thỏa ước lao động tập thể - Đồng Tháp
Đăng ký Thỏa ước lao động tập thể - Đà Nẵng
Đăng ký Nội quy lao động của doanh nghiệp - Đà Nẵng
Đăng ký nội quy lao động - Đà Nẵng
Đăng ký nhân sự chủ chốt - Đà Nẵng
Đăng ký nội quy lao động - Đồng Tháp
Tiếp nhận đăng ký Hệ thống thang lương, bảng lương đối với doanh nghiệp tự xây dựng thang lương, bảng lương; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - Đà Nẵng
Đăng ký Hệ thống thang lương, bảng lương đối với công ty cổ phần tiếp tục vận dụng thang lương, bảng lương nhà nước - Đà Nẵng
Xác nhận đăng ký đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng - Đà Nẵng
Xác nhận doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ - Đà Nẵng
Duyệt biểu đăng ký sử dụng Lao động - Đồng Tháp
Thủ tục đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề đối với hợp đồng có thời gian dưới 90 ngày - Đà Nẵng
Đăng ký thang, bảng lương - Đồng Nai
Cấp sổ lao động cho người lao động - Đà Nẵng

Menu