- Trang 12

Đang xem kết quả 221 đến 240 trong tổng số 1.405 thủ tục hành chính.

Đăng ký Hợp đồng cá nhân đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài - Hòa Bình
Thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần - Hậu Giang
Gia hạn giấy phép lao động nước ngoài - Hậu Giang
Cấp lại giấy phép lao động nước ngoài - Hậu Giang
Cấp giấy phép lao động nước ngoài - Hậu Giang
Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đại diện tổ chức phi chính phủ làm việc tại Việt Nam - Hậu Giang
Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài thực hiện các loại hợp đồng kinh tế thương mại - Hậu Giang
Cấp Giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài (đã được cấp giấy phép lao động đang còn hiệu lực) có nhu cầu giao kết thêm Hợp đồng lao động với người sử dụng lao động khác - Hậu Giang
Cấp giấy phép cho lao động nước ngoài di chuyển nội bộ - Hậu Giang
Đăng ký Định mức lao động - Hậu Giang
Đăng ký Thang, bảng lương của Doanh nghiệp - Hậu Giang
Báo báo danh sách trích ngang đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam không phải cấp giấy phép - Hậu Giang
Đăng ký sử dụng lao động dưới 50 lao động trong phạm vi quận, huyện (lần đầu) - Hậu Giang
Đăng ký sử dụng lao động dưới 50 lao động trong phạm vi huyện, thị xã (lần tiếp theo) - Hậu Giang
Đăng ký sử dụng lao động - Hậu Giang
Đăng ký Quy chế tiền lương của doanh nghiệp - Hậu Giang
Đăng ký sửa đổi, bổ sung Nội quy lao động - Hậu Giang
Đăng ký Nội quy lao động - Hậu Giang
Đăng ký làm thêm giờ - Hậu Giang
Đăng ký lại thang lương, bảng lương - Hậu Giang

Menu