- Trang 11

Đang xem kết quả 201 đến 220 trong tổng số 1.405 thủ tục hành chính.

Báo cáo tăng lao động (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng, cửa hàng ăn uống, vũ trường, massage, karaoke, khách sạn, nhà trọ) - TP Hồ Chí Minh
Báo cáo tăng lao động - TP Hồ Chí Minh
Khai trình sử dụng lao động - TP Hồ Chí Minh
Báo cáo tăng giảm lao động - TP Hồ Chí Minh
Đăng ký báo cáo giảm lao động - TP Hồ Chí Minh
Báo cáo giảm lao động (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng, cửa hàng ăn uống, vũ trường, massage, karaoke, khách sạn, nhà trọ) - TP Hồ Chí Minh
Báo cáo giảm lao động - TP Hồ Chí Minh
Báo cáo danh sách trích ngang về người nước ngoài (thực hiện đối với người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam không thuộc các trường hợp sau: Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc với thời hạn dưới 03 tháng; Người nước ngoài là thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; Người nước ngoài là chủ sở hữu của công ty trách nhiện hữu hạn một thành viên; Người nước là thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần;................. - TP Hồ Chí Minh
Báo cáo danh sách trích ngang người nước ngoài đối với người nước ngoài là học sinh, sinh viên; phu quân, phu nhân của người nước ngoài làm việc tại các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế thuộc hệ thống liên hiệp quốc, các tổ chức khu vực, tiểu khu vực; người giúp việc gia đình của người nước ngoài; người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam không theo các hình thức: thực hiện hợp hợp đồng lao động, di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp có hiện diện thương mại tại Việt Nam, thực hiện các loại hợp đồng về kinh tế, thương mại - TP Hồ Chí Minh
Đăng ký cá nhân đi làm việc ở nước ngoài - TP Hồ Chí Minh
Hợp đồng lao động đối với giáo viên mầm non ngoài công lập - Hòa Bình
Xác nhận doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ - Hậu Giang
Xác nhận bản cam kết về tiền lương và chi phí cho lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài lần hai theo hợp đồng cá nhân - Hậu Giang
Giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động bị mất việc làm - Hòa Bình
Cấp sổ lao động - Hòa Bình
Cấp mới giấy phép cho người lao động nước ngoài - Hòa Bình
Cấp lại giấy phép cho người lao động nước ngoài - Hòa Bình
Gia hạn giấy phép lao động là người nước ngoài - Hòa Bình
Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam - Hòa Bình
Cho phép doanh nghiệp tuyển chọn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài trên địa bàn huyện - Hòa Bình

Menu