- Trang 10

Đang xem kết quả 181 đến 200 trong tổng số 1.405 thủ tục hành chính.

Đăng ký khai trình tình hình sử dụng lao động - TP Hồ Chí Minh
Xác nhận nhân sự chủ chốt - TP Hồ Chí Minh
Khai trình sử dụng lao động - TP Hồ Chí Minh
Khai trình sử dụng lao động (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng, cửa hàng ăn uống, vũ trường, massage, karaoke, khách sạn, nhà trọ) - TP Hồ Chí Minh
Đăng ký Thỏa ước lao động tập thể - TP Hồ Chí Minh
Gia hạn giấy phép hoạt động lao động - TP Hồ Chí Minh
Chứng nhận Doanh nghiệp có người tàn tật tham gia cao hơn tỷ lệ quy định - TP Hồ Chí Minh
Chứng nhận Cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho người tàn tật - TP Hồ Chí Minh
Thẩm định danh sách lao động của doanh nghiệp nghỉ việc sau cổ phần hóa - TP Hồ Chí Minh
Thẩm định phương án lao động dôi dư - TP Hồ Chí Minh
Nâng lương, chuyển xếp lương cho các doanh nghiệp nhà nước thuộc quận quản lý - TP Hồ Chí Minh
Cấp mới giấy phép hoạt động lao động đối với trường hợp người nước ngoài đại diện cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam - TP Hồ Chí Minh
Cấp lại giấy phép lao động - TP Hồ Chí Minh
Cấp thêm giấy phép lao động - TP Hồ Chí Minh
Gia hạn giấy phép lao động - TP Hồ Chí Minh
Đăng ký Thỏa ước lao động tập thể - Hòa Bình
Đăng ký Nội quy lao động và trách nhiệm vật chất - Hòa Bình
Xây dựng và đăng ký hệ thống thang bảng lương - Hòa Bình
Cấp Giấy phép lao động nước ngoài - Thành phố Hồ Chí Minh
Báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài - TP Hồ Chí Minh

Menu