- Trang 7

Đang xem kết quả 121 đến 140 trong tổng số 477 thủ tục hành chính.

Thủ tục xuất khẩu lao động - Hậu Giang
Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài - Gia Lai
Đăng ký làm thêm giờ đến 300 giờ /năm - Đồng Tháp
Cấp phép cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam - Đồng Tháp
Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam - Đồng Tháp
Gia hạn giấy cấp phép cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam - Đồng Tháp
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động - Đồng Tháp
Đăng ký nội quy lao động - Đồng Tháp
Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép - Đồng Tháp
Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam - Đồng Tháp
Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam - Đồng Tháp
Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm - Đồng Tháp
Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm - Đồng Tháp
Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm - Đồng Tháp
Thẩm định hồ sơ xếp hạng doanh nghiệp - Đà Nẵng
Học nghề - Đồng Nai
Người lao động Việt Nam (đang làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam) đi công tác, học tập ở nước ngoài - Đà Nẵng
Đăng ký Nội qui Lao động - Đồng Nai
Đăng ký thỏa ước lao động tập thể - Đồng Nai
Đăng ký Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) - Đồng Nai

Menu