Đang xem kết quả 1 đến 16 trong tổng số 16 thủ tục hành chính.

Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư - Đồng Nai
Bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất - Hòa Bình
Phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; phê duyệt kinh phí bồi thường và quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (đối với dự án có thu hồi đất từ 2 huyện, thành phố trở lên hoặc dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt) - Ninh Thuận
Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư - Cần Thơ
Phê duyệt phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư - Cần Thơ
Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất - Cần Thơ
Xác định giá bán tài sản gắn liền với đất, giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại vị trí cũ của đơn vị phải thực hiện di dời - Bạc Liêu
Xác định giá bán nhà thuộc sở hữu nhà nước - Sở Tài chính thành phố Cần Thơ
Phê duyệt phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư - Cần Thơ
Bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất - Lào Cai
Phối hợp thống kê bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất - Lào Cai
Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường - Hà Nam
Thẩm định giá bồi thường, hỗ trợ và tái định cư - Đồng Nai
Thẩm định giá bồi thường, hỗ trợ và tái định cư - Đồng Nai
Xác định tiền thuê đất, thuê mặt nước (gọi chung là tiền thuê đất) - Bộ Tài chính
Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án phát triển nhà ở bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước có mức vốn từ 30 tỷ đồng trở lên (không tính tiền sử dụng đất) - An Giang

Menu