Đang xem kết quả 1 đến 17 trong tổng số 17 thủ tục hành chính.

Điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn - Bến Tre
Điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn - Phú Yên
Thẩm định, chấp thuận đầu tư các dự án phát triển nhà ở - Đắk Lắk
Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (trường hợp xây dựng không phép hoặc sai phép, đất đã có giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất ở) - Trà Vinh
Thủ tục thẩm định và phê duyệt dự án phát triển nhà ở được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước (đối với dự án phát triển nhà ở có mức vốn đầu tư từ 30 tỷ đồng trở lên và không tính tiền sử dụng đất) - Thừa Thiên Huế
Cấp Giấy chứng nhận Quyền sở hữu Nhà ở (trường hợp miễn giấy phép xây dựng đối với dự án phát triển nhà) - Trà Vinh
Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn - Bến Tre
Cấp giấy phép xây phép sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ tại nông thôn - Phú Yên
Gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn - Phú Yên
Cấp lại giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn - Bến Tre
Gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn - Bến Tre
Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn - Phú Yên
Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (trường hợp giấy chứng nhận đã được cấp bị mất, hoặc rách nát) (đối với tổ chức) - Thanh Hóa
Điều chỉnh cơ cấu căn hộ nhà ở thương mại hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ - Tiền Giang
Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ tại nông thôn - Bến Tre
Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ tại nông thôn - Bến Tre
Cấp lại giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn - Phú Yên

Menu