Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 110 thủ tục hành chính.

Xác nhận hồ sơ trợ cấp thường xuyên cho người tâm thần mãn tính thuộc hộ gia đình hộ nghèo - Quảng Nam
Xác nhận hồ sơ trợ cấp mai táng phí, trợ cấp một lần và tuất từ trần đối với người có công với cách mạng - Quảng Nam
Xác nhận hồ sơ hỗ trợ đột xuất (một lần) đối với người, hộ gia đình gặp khó khăn do hậu quả thiên tai hoặc những lý do bất khả kháng khác gây ra, cụ thể: đối với hộ gia đình có người bị thương nặng - Quảng Nam
Xác nhận hồ sơ hỗ trợ đột xuất (một lần) đối với người, hộ gia đình gặp khó khăn do hậu quả thiên tai hoặc những lý do bất khả kháng khác gây ra, cụ thể: đối với hộ gia đình có người chết, mất tích - Quảng Nam
Xác nhận hồ sơ giải quyết khó khăn đột xuất - Quảng Nam
Xác nhận đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sỹ - Quảng Nam
Xác nhận hồ sơ đề nghị cấp thẻ Bảo hiểm Y tế cho đối tượng hưởng chế độ bảo trợ xã hội - Quảng Nam
Xác nhận hồ sơ đề nghị cấp thẻ Bảo hiểm Y tế cho đối tượng hưởng chế độ bảo trợ xã hội theo Nghị định 67/2007/NĐ - chính phủ - Quảng Nam
Xác nhận hồ sơ đề nghị cấp thẻ Bảo hiểm Y tế cho người có công - Quảng Nam
Xác nhận hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ thương binh, bệnh binh - Quảng Nam
Xác nhận để hưởng các loại chính sách ưu đãi với người có công - Quảng Nam
Xác nhận hồ sơ để hưởng các loại chính sách ưu đãi với người có công - Quảng Nam
Xác nhận hồ sơ để hưởng các loại chính sách ưu đãi với người có công - Quảng Nam
Xác nhận hồ sơ xét công nhận chế độ liệt sĩ - Quảng Nam
Xác nhận hồ sơ trợ cấp một lần cho thân nhân người có công cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc đã chết trước ngày 01/01/1995 - Quảng Nam
Xác nhận hồ sơ trợ cấp cho người có công giúp đỡ cách mạng (trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp 01 lần) - Quảng Nam
Xác nhận hồ sơ tiếp nhận đối tượng xã hội vào cơ sở bảo trợ thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Quảng Nam
Xác nhận hồ sơ hỗ trợ xóa nhà tạm cho đối tượng chính sách - Quảng Nam
Xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ mai táng phí và trợ cấp 3 tháng đối với thân nhân người có công với cách mạng - Quảng Nam
Xác nhận hồ sơ công nhận chế độ hưởng chính sách như thương binh (áp dụng cho đối tượng không hoạt động trong quân đội, công an nhân dân) - Quảng Nam

Menu