thủ tục hành chính theo lĩnh vực: Hóa chất

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 745 thủ tục hành chính.

Cấp, cấp lại hoặc điều chỉnh giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi tại địa phương - Trà Vinh
Cấp, cấp lại, hoặc điều chỉnh giấy phép chăm sóc người khuyết tật tại địa phương - Trà Vinh
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng - Trà Vinh
Thay đổi giấy phép hoạt động cho cơ sở cai nghiện thực hiện toàn bộ quy trình cai nghiện, phục hồi - Thanh Hóa
Đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng - Trà Vinh
Hỗ trợ chi phí mai táng cho người khuyết tật - Trà Vinh
Tiếp nhận người khuyết tật đặc biệt nặng vào nuôi dưỡng chăm sóc trong cơ sở bảo trợ xã hội - Trà Vinh
Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh - Trà Vinh
Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội - Trà Vinh
Cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện - Bà Rịa – Vũng Tàu
Xin cấp thẻ nhân viên chăm sóc và thẻ nhân viên tư vấn nạn nhân bạo lực gia đình - Vĩnh Phúc
Thay đổi giấy phép hoạt động cho cơ sở cai nghiện thực hiện điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khỏe - Thanh Hóa
Cấp giấy phép hoạt động cho cơ sở cai nghiện thực hiện toàn bộ quy trình cai nghiện, phục hồi - Thanh Hóa
Công bố phòng xét nghiệm đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm sàng lọc HIV - Tây Ninh
Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào sống ở cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội - Trà Vinh
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật - Trà Vinh
Đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng - Trà Vinh
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng - Trà Vinh
Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn - Trà Vinh
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội - Trà Vinh

Menu