Đang xem kết quả 1 đến 11 trong tổng số 11 thủ tục hành chính.

Xác nhận đơn đề nghị thay đổi nơi lĩnh lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội hàng tháng - Bình Dương
Xác nhận hưởng trợ cấp Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội 1 lần - Bình Dương
Xác nhận hồ sơ hưởng chế độ tử tuất đối với người nghỉ việc chờ hưởng chế độ hưu bị chết - Bình Dương
Xác nhận hồ sơ hưởng chế độ tử tuất đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội hàng tháng bị chết - Bình Dương
Xác nhận Tờ khai hoàn cảnh gia đình của thân nhân người chết trong trường hợp người chết đang hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hàng tháng tại phường, và hưu chờ, người bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội đang cư trú tại phường - Ninh Bình
Xác nhận Tờ khai hoàn cảnh gia đình của thân nhân người chết trong trường hợp người chết không có người hưởng trợ cấp tuất hàng tháng (hưởng tử tuất 1 lần) - Ninh Bình
Xác nhận Đơn đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng trong trường hợp chuyển đi tỉnh khác, mà người hưởng Bảo hiểm xã hội chưa có hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký tạm trú tại nơi cư trú mới - Ninh Bình
Xác nhận đề nghị thay đổi nơi lĩnh lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội trong trường hợp chuyển nội tỉnh - Ninh Bình
Xác nhận Ủy quyền lĩnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đối với cá nhân - Ninh Bình
Xác nhận đơn xin hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần - Cao Bằng
Xác nhận đơn đề nghị hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần - Kon Tum

Menu