thủ tục hành chính theo lĩnh vực: Giao thông

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 83 thủ tục hành chính.

Cấp giấy xác nhận tiêu chuẩn doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô - Quảng Ninh
Cấp Giấy xác nhận đủ tiêu chuẩn sản xuất, lắp ráp ô tô - Quảng Ngãi
Cấp giấy xác nhận doanh nghiệp đủ điều kiện sản xuất lắp rắp ô tô - Quảng Bình
Thẩm định thiết kế cơ sở các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn thuộc nhóm B, C - Hải Dương
Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực - TP Hồ Chí Minh
Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ - TP Hồ Chí Minh
Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ - TP Hồ Chí Minh
Xác nhận Doanh nghiệp đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ôtô - Hậu Giang
Thẩm định thiết kế cơ sở công trình mỏ - Hậu Giang
Tham gia ý kiến thẩm định thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp nhóm B, C (công trình: hầm mỏ, dầu khí, vật liệu nổ công nghiệp, chế tạo máy, luyện kim và các dự án công nghiệp chuyên ngành khác, trừ công trình công nghiệp vật liệu xây dựng) - Hậu Giang
Thẩm định Hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy xác nhận doanh nghiệp đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ôtô - Đắk Lắk
Thủ tục xác nhận đủ tiêu chuẩn sản xuất, lắp ráp ô tô - Bắc Giang
Thủ tục xác nhận đủ tiêu chuẩn sản xuất, lắp ráp ô tô - Bắc Giang
Xác nhận đủ tiêu chuẩn sản xuất, lắp ráp ôtô - Bình Dương
Thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn - Điện Biên
Xác nhận doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn sản xuất, lắp ráp ôtô - Ninh Bình
Tham gia ý kiến thiết kế cơ sở các công trình thuộc Dự án đầu tư xây dựng các công trình mỏ nhóm B,C tại địa phương (trừ các dự án do các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước chuyên ngành về khoáng sản quyết định đầu tư) - Hà Nam
Thẩm định thiết kế cơ sở các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ thuộc nhóm B, C - Hà Nam
Xác nhận đủ tiêu chuẩn sản xuất, lắp ráp ô tô - Tiền Giang
Đóng cửa mỏ khoáng sản - Điện Biên

Menu