thủ tục hành chính theo lĩnh vực: Điện - điện tử

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 392 thủ tục hành chính.

Xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại - Đồng Tháp
Đăng ký thực hiện khuyến mãi - Trà Vinh
Điều chỉnh thông tin đăng ký của doanh nghiệp trong Giấy phép lập cơ sở bán lẻ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - Bộ Công Thương
Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh trong Giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - Bộ Công Thương
Điều chỉnh thông tin đăng ký của doanh nghiệp trong Giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - Bộ Công Thương
Văn bản chấp thuận đăng ký tổ chức trưng bày hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sánh với hàng thật tại hội chợ, triển lãm thương mại - Đồng Tháp
Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại - Đồng Tháp
Thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức Hội chợ triễn lãm thương mại - Trà Vinh
Xác nhận Thông báo thực hiện khuyến mãi - Trà Vinh
Sửa đổi, bổ sung Đăng ký thực hiện khuyến mãi - Trà Vinh
Điều chỉnh danh mục mặt hàng trong Giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - Bộ Công Thương
Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) không ưu đãi Mẫu Venezuela - Bộ Công Thương
Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại của các Doanh nghiệp - Quảng Ninh
Xác nhận đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại bằng các hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi - Quảng Ninh
Thủ tục sửa đổi bổ sung hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước - Quảng Ngãi
Thủ tục chấp thuận đăng ký lại hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước - Quảng Ngãi
Thủ tục chấp thuận đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước - Quảng Ngãi
Đăng ký thực hiện khuyến mại - Quảng Ngãi
Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại - Quảng Nam
Đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước - Quảng Nam

Menu