Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 22 thủ tục hành chính.

Tiếp nhận quảng cáo thực phẩm, thực phẩm chức năng, phụ gia thực phẩm - Hậu Giang
Giấy phép thực hiện quảng cáo hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực Y tế - Hậu Giang
Cấp giấy tiếp nhận hồ sơ Quảng cáo: dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; Dược; kinh doanh trang thiết bị y tế; kinh doanh thực phẩm; kinh doanh hoá chất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế - Đà Nẵng
Cấp Giấy phép thực hiện Quảng cáo trên bảng, biển, pa-no đối với hàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực y tế bao gồm: vắc xin, sinh phẩm y tế; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; thực phẩm, phụ gia thực phẩm (do các cơ quan của Bộ Y tế cấp Giấy tiếp nhận) - Bình Dương
Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên băng – rôn, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, vật thể di động khác đối với hàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực y tếBao gồm: dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; trang thiết bị y tế; thực phẩm, phụ gia thực phẩm (do Sở Y tế cấp Giấy tiếp nhận) - Bình Dương
Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước đối với hàng hoá dịch vụ y tế (Bao gồm: Vắc xin, sinh phẩm y tế, hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn) - Vĩnh Long
Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô đối với hàng hoá trong lĩnh vực y tế (Bao gồm: Vắc xin, sinh phẩm y tế, hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn) - Vĩnh Long
Cấp giấy tiếp nhận đăng ký quảng cáo trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh - Tiền Giang
Đăng ký quảng cáo trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh - Long An
Cấp phép thực hiện quảng cáo ngoài trời hàng hóa dịch vụ trong lĩnh vực Y tế - Lai Châu
Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên băng rôn, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước đối với hàng hóa dịch vụ y tế (bao gồm: dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, trang thiết bị y tế, mỹ phẩm) - Vĩnh Long
Giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo - Thái Bình
Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên băng-rôn, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước đối với hàng hóa trong lĩnh vực y tế. Bao gồm: Đối với quảng cáo thuốc dùng cho người; vắc-xin, sinh phẩm y tế; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; thực phẩm, phụ gia thực phẩm (loại 1) - Long An
Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên băng-rôn, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước đối với hàng hóa trong lĩnh vực y tế. (loại 2) - Long An
Cấp Giấy phép gia hạn thực hiện quảng cáo trên phương tiện giao thông đối với hàng hóa trong lĩnh vực y tế. Bao gồm: Đối với quảng cáo thuốc dùng cho người; vắc-xin, sinh phẩm y tế; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; thực phẩm, phụ gia thực phẩm (loại 1) - Long An
Cấp Giấy phép gia hạn thực hiện quảng cáo trên phương tiện giao thông đối với hàng hóa trong lĩnh vực y tế (loại 2) - Long An
Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô đối với hàng hóa trong lĩnh vực y tế (trên 40m2). Bao gồm: Đối với quảng cáo thuốc dùng cho người; vắc-xin, sinh phẩm y tế; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; thực phẩm, phụ gia thực phẩm (loại 1) - Long An
Đăng ký quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế - Long An
Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô đối với hàng hóa trong lĩnh vực y tế (dưới 40m2). Bao gồm: Đối với quảng cáo thuốc dùng cho người; vắc-xin, sinh phẩm y tế; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; thực phẩm, phụ gia thực phẩm (loại 1) - Long An
Cấp Giấy phép gia hạn thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô đối với hàng hóa trong lĩnh vực y tế (trên 40m2) (loại 2) - Long An

Menu