thủ tục hành chính theo lĩnh vực: Xây dựng

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 1.738 thủ tục hành chính.

Cấp lại giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu trong trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách nát hoặc bị cháy - Đắk Lắk
Cấp lại giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu trong trường hợp hết thời hạn hiệu lực - Đắk Lắk
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu - Đắk Lắk
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá - Đồng Tháp
Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá - Đồng Tháp
Cấp mới giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá - Đồng Tháp
Cấp mới giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá (cấp lần đầu hoặc do hết hiệu lực) - Đồng Tháp
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu (trường hợp có thay đổi các nội dung của Giấy chứng nhận) - Đồng Tháp
Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh - Điện Biên
Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu - Đắk Lắk
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm - Hà Nam
Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá - Hà Nam
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá - Hà Nam
Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại - Quảng Bình
Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại - Quảng Bình
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá - Đồng Tháp
Cấp lại giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá (Trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy) - Đồng Tháp
Cấp lại giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu (cấp lại do bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác) - Đồng Tháp
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu (mục đích kinh doanh), giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu - Đà Nẵng
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh - Điện Biên

Menu