Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 57 thủ tục hành chính.

Xin ý kiến của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ nhà ở thương mại hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ (đối với trường hợp có quy mô từ 500 căn hộ trở lên) - Bộ Xây dựng
Cấp lại giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị - Phú Yên
Điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị - Phú Yên
Xác nhận Đơn xin Cấp giấy phép xây dựng nhà ở đô thị - Quảng Ngãi
Cấp lại Giấy phép xây dựng nhà ở, công trình - Hậu Giang
Cấp Giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ đô thị - Hậu Giang
Cấp Giấy phép xây dựng tạm nhà ở nông thôn (tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt) - Hậu Giang
Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn (tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt) - Hậu Giang
Sao lục bản chính Giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ đô thị - Hậu Giang
Gia hạn Giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ đô thị - Hậu Giang
Hoàn công xây dựng nhà ở tư nhân - Gia Lai
Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (đối với tổ chức) - Điện Biên
Cấp giấy phép Cải tạo, sửa chữa, mở rộng nhà ở hiện có - Vĩnh Phúc
Cấp Giấy phép Xây dựng nhà ở riêng lẻ trong đô thị - Trà Vinh
Điều chỉnh Giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn - Nghệ An
Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở nông thôn (Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân xã) - Nghệ An
Điều chỉnh Giấy phép xây dựng nhà ở đô thị của cá nhân thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện - Nghệ An
Gia hạn Giấy phép xây dựng nhà ở đô thị - Nghệ An
Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở đô thị - Nghệ An
Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ - Nghệ An

Menu