thủ tục hành chính theo lĩnh vực: Nông nghiệp

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 1.050 thủ tục hành chính.

Đóng dấu búa Kiểm lâm - An Giang
Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thuỷ sản đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên chứng nhận An toàn thực phẩm (Xã quản lý) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong kinh doanh thực phẩm nông lâm thuỷ sản thuộc thẩm quyền cấp xã quản lý - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm nông lâm thuỷ sản thuộc thẩm quyền cấp huyện quản lý - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản - Trà Vinh
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả; sản xuất, chế biến chè - Trà Vinh
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thuỷ sản đối với trường hợp Giấy chứng nhận sắp hết hạn (xã quản lý) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thuỷ sản đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên chứng nhận An toàn thực phẩm (huyện quản lý) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thuỷ sản đối với trường hợp Giấy chứng nhận sắp hết hạn (huyện quản lý) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Phê duyệt Dự án hoặc Phương án cánh đồng lớn (áp dụng cho phê duyệt lần đầu và điều chỉnh, bổ sung, kéo dài thời gian thực hiện Dự án hoặc Phương án cánh đồng lớn) - Trà Vinh
Phê duyệt chủ trương xây dựng cánh đồng lớn - Trà Vinh
Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm - Trà Vinh
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả; sản xuất, chế biến chè - Trà Vinh
Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thuỷ sản đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên chứng nhận An toàn thực phẩm (Tỉnh quản lý) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thuỷ sản đối với trường hợp Giấy chứng nhận sắp hết hạn (tỉnh quản lý) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Nghiệm thu hoàn thành các hạng mục đầu tư, gói thầu của đối với dự án được hỗ trợ đầu tư theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ - Hà Nam
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với trường hợp Giấy chứng nhận sắp hết hạn - Bạc Liêu
Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm - Bạc Liêu
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật - Hà Tĩnh
Chứng nhận chất lượng sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản xuất khẩu - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Menu