Đang xem kết quả 1 đến 8 trong tổng số 8 thủ tục hành chính.

Cấp giấy phép Xây dựng công trình di tích lịch sử, văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng - Hậu Giang
Cấp giấy phép xây dựng tượng đài tranh hoành tráng (Phần mỹ thuật) - Đồng Tháp
Cấp giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử- văn hoá; công trình tượng đài, tranh hoành tráng thuộc địa giới hành chính do mình quản lý; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; công trình thuộc dự án và các công trình khác do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định - Đắk Nông
Cấp giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử- văn hoá; công trình tượng đài, tranh hoành tráng thuộc địa giới hành chính do mình quản lý; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; công trình thuộc dự án và các công trình khác do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định - Đắk Nông
Cấp giấy phép xây dựng công trình di tích, lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng - Vĩnh Long
Cấp giấy phép xây dựng Công trình tượng đài, tranh hoành tráng - Thanh Hóa
Cấp giấy phép xây dựng công trình di tích lịch sử - văn hoá - Thanh Hóa
Cấp phép xây dựng (Cho công trình Quảng cáo) - Sóc Trăng

Menu