Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 25 thủ tục hành chính.

Cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định Sở hữu Trí tuệ - Quảng Ninh
Thủ tục đề nghị trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý - Phú Thọ
Đăng ký bảo hộ quyền Sở hữu trí tuệ - Hòa Bình
Hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ - Gia Lai
Xác nhận đăng ký tổ chức trưng bày hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ so sánh với hàng thật - Đồng Nai
Chấp thuận đăng ký tổ chức trưng bày hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ - Bình Dương
Công bố hợp quy chất lượng hàng hóa chuyên ngành thủy sản (gồm: ngư lưới cụ, các thiết bị phục vụ khai thác thủy sản; động vật và thực vật thủy sản để làm giống (kể cả giống bố mẹ); thuốc, hóa chất và chế phẩm sinh học dùng trong nuôi thủy sản; thức ăn chế biến công nghiệp cho nuôi trồng thủy sản) - Vĩnh Long
Đăng ký chủ trì thực hiện dự án do Trung ương ủy quyền cho địa phương quản lý thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ - Quảng Bình
Cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp - Quảng Bình
Cấp/cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp - Đồng Tháp
Đăng ký chủ trì thực hiện dự án thuộc chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ - Lạng Sơn
Cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp - Lạng Sơn
Cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp - Lạng Sơn
Đăng ký và cấp quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý - Lạng Sơn
Cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp - Quảng Bình
Yêu cầu ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp - Bộ Khoa học và Công nghệ
Cấp bản kết quả đạt yêu cầu kiểm tra nghiệp vụ giám định quyền tác giả, quyền liên quan - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Gia hạn dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011-2015 - Bộ Khoa học và Công nghệ
Đăng ký chủ trì thực hiện dự án do Trung ương ủy quyền cho địa phương quản lý thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ
Đăng ký chủ trì thực hiện dự án Trung ương quản lý thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011-2015 - Bộ Khoa học và Công nghệ

Menu