Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 1.056 thủ tục hành chính.

Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa đối với phương tiện đang khai thác - Thanh Hóa
Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa đối với Phương tiện đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi - Thanh Hóa
Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa đối với phương tiện nhập khẩu - Thanh Hóa
Đục lại số khung, số máy xe tại Công an cấp tỉnh - Tiền Giang
Cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký xe, biển số xe cho chủ xe - Hà Nam
Đăng ký, sang tên, di chuyển xe trong tỉnh tại Công an cấp tỉnh - Tiền Giang
Cấp lại biển số, đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại Công an cấp tỉnh - Tiền Giang
Xóa sổ đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng - Sóc Trăng
Cấp giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng (Sang tên chủ sở hữu trong cùng một tỉnh) - Sóc Trăng
Đổi lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe - Hà Nam
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe bị mất - Hà Nam
Cấp mới đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - Hà Nam
Cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại Công an cấp tỉnh - Tiền Giang
Đăng ký, sang tên, di chuyển xe đến tỉnh khác tại Công an cấp tỉnh - Tiền Giang
Đăng ký tạm thời phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại Công an cấp tỉnh - Tiền Giang
Cấp đổi biển số, đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại Công an cấp huyện - Tiền Giang
Cấp mới đăng ký, biển số xe tại Công an cấp huyện - Tiền Giang
Cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu (mất một trong số giấy tờ đã kê trong Phiếu di chuyển của hồ sơ di chuyển) - Sóc Trăng
Cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu (có đủ chứng từ xác định quyền sở hữu và chứng từ nguồn gốc) - Sóc Trăng
Cấp giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng (Sang tên hoặc không sang tên chủ sở hữu ở khác tỉnh, thành phố) - Sóc Trăng

Menu