Đang xem kết quả 1 đến 10 trong tổng số 10 thủ tục hành chính.

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam - Bắc Giang
Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam - Hà Nam
Cấp gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam - Hà Nam
Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện - Tây Ninh
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam - Kon Tum
Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của Doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp giấy phép thành lập văn phòng đại diện bị mất, rách nát hoặc bị tiêu hủy - Yên Bái
Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam - Yên Bái
Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam - Yên Bái
Gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam - Yên Bái
Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong các trường hợp:1/ Thay đổi tên gọi, hoặc thay đổi tên đăng ký thành lập của doanh nghiệp du lịch nước ngoài từ 1 nước sang một nước khác;2/ Thay đổi địa điểm, đặt trụ sở của văn phòng đại diện đến một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác;3/ Thay đổi nội dung hoạt động của doanh nghiệp du lịch nước ngoài4/ Thay đổi địa điểm của doanh nghiệp du lịch nước ngoài trong phạm vị nước nơi doanh nghiệp thành lập - Yên Bái

Menu