Đang xem kết quả 1 đến 15 trong tổng số 15 thủ tục hành chính.

Cấp lại thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam - Hà Nội
Thẩm định hồ sơ cấp giấy phép hoạt động tại khu vực biên giới đối với chuyên gia, phóng viên nước ngoài tại Tỉnh Thừa Thiên Huế - Thừa Thiên Huế
Đề nghị cấp sổ ưu đãi giáo dục - đào tạo - Cao Bằng
Xác nhận nhân sự - Cao Bằng
Thủ tục gia hạn tạm trú đối với người nước ngoài tại Tỉnh Thừa Thiên Huế - Thừa Thiên Huế
Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam - Hà Nội
Cấp giấy xác nhận nhân sự cho công dân Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Công an
Cấp giấy xác nhận nhân sự cho công dân việt nam ở nước ngoài - Hà Nội
Đăng ký hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam - Hải Phòng
Tạm trú đối với người nước ngoài - Sơn La
Gia hạn tạm trú - Sơn La
Cấp, bổ sung, sửa đổi, thị thực, gia hạn tạm trú cho người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam - Hà Nội
Gia hạn thị thực, lưu trú cho người nước ngoài vào làm việc với các tổ chức, doanh nghiệp của Hà Nội - Hà Nội
Gia hạn tạm trú cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và thân nhân mang Giấy miễn thị thực do Bộ Công an ban hành
Đăng ký chấm dứt, thay đổi việc giám hộ giữa công dân Việt Nam với nhau cư trú ở nước ngoài, hoặc giữa công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài với người nước ngoài tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao

Menu