Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 42 thủ tục hành chính.

Xóa đăng ký riêng, đưa vào đăng ký chung đối với Quân nhân dự bị (QNDB) khi không còn giữ chức vụ thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) - Hà Nam
Đăng ký vắng mặt đối với Quân nhân dự bị (QNDB) được phép ra nước ngoài vì việc riêng từ một năm trở lên - Hà Nam
Đăng ký vắng mặt đối với Quân nhân dự bị (QNDB) được cơ quan, tổ chức cử đi công tác ở nước ngoài từ 3 tháng đến dưới 1 năm - Hà Nam
Đăng ký riêng đối với Quân nhân dự bị (QNDB) thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) - Hà Nam
Xét chế độ một lần đối với đối tượng là du kích thôn, ấp ở miền Nam trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước (đối tượng bổ sung Thông tư 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC) - Thừa Thiên Huế
Xét chế độ một lần đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội, công an và cán bộ xã, phường trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước (đối tượng bổ sung Thông tư 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC) - Thừa Thiên Huế
Xét chế độ một lần đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội, công an, thanh niên xung phong hưởng lương, cán bộ dân chính đảng tham gia chiến đấu, hoạt động ở chiến trường B, C, K - Thừa Thiên Huế
Đăng ký di chuyển đối với Quân nhân dự bị (QNDB) khi được gọi vào học tại các trường - Hà Nam
Đăng ký vắng mặt đối với Quân nhân dự bị (QNDB) được cơ quan, tổ chức cử đi công tác ở nước ngoài từ một năm trở lên - Hà Nam
Xét chế độ một lần đối với dân quân tập trung ở miền Bắc, du kích tập trung ở miền Nam (bao gồm cả lực lượng mật) đã về gia đình - Thừa Thiên Huế
Xét chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ chưa tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bị tai nạn trong khi làm nhiệm vụ hoặc tai nạn rủi ro - Thừa Thiên Huế
Đăng ký vào ngạch dự bị đối với quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng thuộc Quân đội nhân dân; công nhân viên, hạ sĩ quan chuyên môn, chiến sĩ thuộc Công an nhân dân thuộc diện xuất ngũ, thôi việc - Hà Nam
Đăng ký di chuyển nơi cư trú từ xã này sang xã khác trong phạm vi huyện đối với Quân nhân dự bị - Thừa Thiên Huế
Xét chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ khi thực hiện nhiệm vụ chưa tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc khi bị ốm, chết đối với dân quân tự vệ ốm đau, chết - Thừa Thiên Huế
Đăng ký vắng mặt đối với Quân nhân dự bị (QNDB) được phép ra nước ngoài vì việc riêng từ 3 tháng đến dưới 1 năm - Thừa Thiên Huế
Đăng ký vắng mặt đối với Quân nhân dự bị (QNDB) đã được xếp vào đơn vị dự bị động viên, khi vắng mặt khỏi nơi cư trú từ 10 ngày trở lên - Thừa Thiên Huế
Đăng ký di chuyển nơi cư trú từ huyện này sang huyện khác đối với Quân nhân dự bị - Thừa Thiên Huế
Đăng ký vắng mặt đối với quân nhân dự bị - Phú Yên
Đăng ký di chuyển đối với quân nhân dự bị - Phú Yên
Đăng ký bổ sung đối với quân nhân dự bị - Phú Yên

Menu