Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 24 thủ tục hành chính.

Xác nhận tình trạng đất để Giải quyết khiếu nại về đất đai - Hà Giang
Giải quyết đơn thư khiếu nại trong lĩnh vực đất đai, môi trường - Hà Giang
Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đất đã được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 nhưng người đang sử dụng đất đã nộp tiền để được sử dụng đất - Hà Giang
Giải quyết tranh chấp đất đai - Trà Vinh
Giải quyết tố cáo - Trà Vinh
Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần hai (đối với quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo khoản 1 Điều 38 Luật Đất đai) - An Giang
Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu (đối với quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo khoản 1 Điều 38 Luật Đất đai) - An Giang
Giải quyết đơn thư khiếu nại nhà đất (thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở) - Lâm Đồng
Giải quyết đơn thư khiếu nại nhà đất (trường hợp đã có quyết định giải quyết nhưng tiếp khiếu) - Lâm Đồng
Giải quyết đơn thư khiếu nại lĩnh vực nhà đất (thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh) - Lâm Đồng
Giải quyết khiếu nại tranh chấp đất đai lần đầu (thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết lần thứ nhất) giữa tổ chức với tổ chức hoặc giữa tổ chức với cá nhân - Lâm Đồng
Giải quyết khiếu nại tranh chấp đất đai lần 2 (là các vụ việc đã được Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết lần thứ nhất) giữa các hộ gia đình, cá nhân với nhau - Lâm Đồng
Giải quyết tố cáo về tài nguyên và môi trường - Bến Tre
Giải quyết khiếu nại lần hai về tranh chấp đất đai - Bến Tre
Giải quyết khiếu nại lần đầu về tranh chấp đất đai - Bến Tre
Xử lý đơn liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường - Bến Tre
Tiếp công dân liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường - Bến Tre
Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân cấp tỉnh - Bến Tre
Giải quyết khiếu nại lần đầu về đất đai - Bến Tre
Giải quyết khiếu nại và tranh chấp đất đai - Bến Tre

Menu