Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 83 thủ tục hành chính.

Đăng ký xe máy chuyên dùng lần đầu - Hòa Bình
Cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn - Hòa Bình
Cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng cho chủ sở hữu xe máy chuyên dùng di chuyển đến - Hòa Bình
Cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo - Vĩnh Phúc
Xoá sổ đăng ký xe máy chuyên dùng - Hòa Bình
Sang tên, di chuyển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đến tỉnh khác - Hà Nội
Đục lại số khung, số máy cho phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - Hà Nội
Cấp lại giấy phép lái xe - Hòa Bình
Đổi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng - Hòa Bình
Cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký xe mô tô, xe máy - Hà Nội
Cấp lại đăng ký, biển số xe mô tô, xe máy - Hà Nội
Cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo - Vĩnh Phúc
Cấp mới đăng ký, biển số xe mô tô, xe máy - Hà Nội
Đăng ký, sang tên, di chuyển xe mô tô, xe máy đến tỉnh khác - Hà Nội
Đăng ký sang tên, di chuyển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trong phạm vi thành phố - Hà Nội
Cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - Hà Nội
Cấp mới đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - Hà Nội
Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) - Hà Nam
Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) - Hà Nam
Cấp giấy xác nhận khai báo vũ khí thô sơ - Hà Nam

Menu