Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 1.561 thủ tục hành chính.

Kiểm dịch sản phẩm thủy sản xuất khẩu không dùng làm thực phẩm - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Kiểm dịch thủy sản xuất khẩu không dùng làm thực phẩm - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác - Đồng Tháp
Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với trường hợp giấy chứng nhận bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên giấy chứng nhận an toàn thực phẩm - Trà Vinh
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận nguyên liệu thủy sản - Trà Vinh
Cấp giấy chứng nhận Đăng ký tàu cá đối với tàu cá thuộc diện thuê tàu trần, hoặc thuê - mua tàu - Phú Yên
Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đóng mới - Phú Yên
Đăng ký tàu cá tạm thời (Đối với tàu cá nhập khẩu) - Phú Yên
Cấp lại mã số nhận diện cơ sở nuôi cá Tra thương phẩm - An Giang
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản đối với tàu cá từ 90 CV trở lên; cơ sở nuôi trồng thủy sản và cơ sở sản xuất ban đầu có nguồn gốc thủy sản do Giấy chứng nhận bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm - Tiền Giang
Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm thủy sản nhập khẩu dùng làm nguyên liệu gia công chế biến xuất khẩu - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Khai báo và Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thủy sản nhập khẩu dùng làm nguyên liệu gia công chế biến xuất khẩu - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Kiểm dịch thủy sản giống nhập khẩu - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Kiểm dịch thủy sản giống tại địa phương tiếp nhận - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp đổi, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản đối với tàu có công suất dưới 20CV - Đà Nẵng
Đăng ký cấp đổi, cấp lại giấy xác nhận đã đăng ký tàu cá dưới 20 CV - Đà Nẵng
Chứng nhận thủy sản khai thác - An Giang
Xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác - An Giang
Cấp giấy chứng nhận đăng ký bè cá - An Giang
Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá - An Giang

Menu