thủ tục hành chính theo lĩnh vực: Tài chính nhà nước

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 272 thủ tục hành chính.

Cử Đoàn ra - Tây Ninh
Cho phép đón Đoàn vào - Tây Ninh
Cho phép tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế - Tây Ninh
Cấp hộ chiếu phổ thông tại Công an cấp tỉnh - Tiền Giang
Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài - Quảng Ninh
Đoàn vào (các đoàn nước ngoài vào thăm và làm việc trên địa bàn tỉnh) - Hà Tĩnh
Cấp đổi hộ chiếu phổ thông tại Công an cấp tỉnh - Tiền Giang
Sửa đổi hộ chiếu phổ thông tại Công an cấp tỉnh - Tiền Giang
Cấp lại hộ chiếu phổ thông tại Công an cấp tỉnh - Tiền Giang
Đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài - Quảng Ninh
Đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và công hàm qua đường bưu điện - Đồng Nai
Cấp thẻ ABTC - Phú Thọ
Cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (ABTC) do thẻ ABTC hết hạn sử dụng hoặc hộ chiếu hết hạn - An Giang
Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục xin phép xuất cảnh - An Giang
Cho phép tổ chức Việt Nam hoặc nước ngoài tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế tại địa phương thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ - Bình Định
Cấp Giấy phép tạm thời mang cờ quốc tịch Việt Nam - Bộ Giao thông vận tải
Tổ chức, quản lý Hội nghị, hội thảo, ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế - Hà Tĩnh
Hướng dẫn và quản lý các hoạt động thông tin báo chí của phóng viên nước ngoài tại địa phương - Hà Tĩnh
Cấp giấy phép vào khu vực cấm cho người nước ngoài tại Công an cấp tỉnh - Tiền Giang
Cấp Giấy phép nhập cảnh thi hài, hài cốt, tro cốt về Việt Nam- Bộ Ngoại giao

Menu