Đang xem kết quả 1 đến 15 trong tổng số 15 thủ tục hành chính.

Chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y thuỷ sản (Gồm hành nghề về chẩn đoán lâm sàng, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật thuỷ sản, dịch vụ tư vấn về thú y thuỷ sản) - Hậu Giang
Gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản (bao gồm kinh doanh thuốc thú y thuỷ sản, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y thuỷ sản) - Hậu Giang
Cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản (bao gồm kinh doanh thuốc thú y thuỷ sản, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y thuỷ sản) - Hậu Giang
Cấp chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản (bao gồm kinh doanh thuốc thú y thuỷ sản, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y thuỷ sản) - Hậu Giang
Công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá chuyên ngành thủy sản đối với động vật và thực vật thủy sản để làm giống (Kể cả giống bố mẹ) - Lai Châu
Cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y Thủy sản - Bến Tre
Cấp lại Chứng nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y (cơ sơ kinh doanh thức ăn Thủy sản) - Bến Tre
Cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, mua bán thuốc thú y và dịch vụ thú y thủy sản - Khánh Hòa
Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán thuốc thú y thủy sản - Khánh Hòa
Cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, mua bán thuốc thú y và dịch vụ thú y thủy sản - Khánh Hòa
Cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, mua bán thuốc thú y và dịch vụ thú y thủy sản - Khánh Hòa
Cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y thủy sản - Khánh Hòa
Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y thủy sản, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y thủy sản - Đắk Nông
Cấp lại chứng chỉ hành nghề (kinh doanh sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản) - Vĩnh Long
Cấp chứng chỉ hành nghề (kinh doanh sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản) - Vĩnh Long

Menu