Đang xem kết quả 1 đến 16 trong tổng số 16 thủ tục hành chính.

Giải thể doanh nghiệp (đối với các dự án đầu tư thực hiện trong các Khu công nghiệp trong tỉnh Phú Thọ) - Phú Thọ
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đồng thời là Giấy chứng nhận đầu tư) (đối với các dự án đầu tư thực hiện dự án gắn với thành lập tổ chức kinh tế trong các Khu công nghiệp trong tỉnh Phú Thọ) - Phú Thọ
Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư - Phú Thọ
Đăng ký lại doanh nghiệp trong trường hợp có cam kết chuyển giao không bồi hoàn (đối với dự án thuộc diện thẩm tra) - Cần Thơ
Đăng ký lại của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (đối với dự án thuộc diện thẩm tra) - Cần Thơ
Đăng ký lại doanh nghiệp trong trường hợp có cam kết chuyển giao không bồi hoàn (đối với dự án thuộc diện đăng ký đầu tư) - Cần Thơ
Chuyển đổi doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài có từ 2 chủ sở hữu trở lên thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (thuộc diện thẩm tra) - Cần Thơ
Chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần (thuộc diện thẩm tra) - Cần Thơ
Chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài do một tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài đầu tư thành Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (thuộc diện thẩm tra) - Cần Thơ
Chuyển đổi doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài có từ 2 chủ sở hữu trở lên thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (thuộc diện đăng ký) - Cần Thơ
Đăng ký chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gắn với dự án đầu tư (Trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, cho, tặng một phần sở hữu của mình tại công ty cho một hoặc một số người khác) - Lâm Đồng
Đăng ký đầu tư với dự án đầu tư trong nước gắn với thành lập doanh nghiệp (áp dụng cho nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) - Yên Bái
Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp gắn với thành lập chi nhánh (dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ) - Đồng Nai
Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) từ công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty Cổ phần và từ công ty Cổ phần thành Công ty trách nhiệm hữu hạn, đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp - Vĩnh Phúc
Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập chi nhánh (Cấp khác) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Chuyển đổi doanh nghiệp trong trường hợp có cam kết chuyển giao không bồi hoàn (đối với dự án thuộc diện đăng ký đầu tư) - Cần Thơ

Menu