Đang xem kết quả 1 đến 11 trong tổng số 11 thủ tục hành chính.

Xác nhận hợp đồng, văn bản về bất động sản cho dự án đăng ký đầu tư vào Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp trên địa bàn - Nghệ An
Thủ tục cho thuê đất (Đối với đất đã được Bồi thường, giải phóng mặt bằng và Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao cho Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An) - Nghệ An
Xác nhận hợp đồng thuê lại quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp - Long An
Hồ sơ thuê đất trong khu công nghệ cao, khu kinh tế - Lai Châu
Hồ sơ giao đất trong khu công nghệ cao, khu kinh tế - Lai Châu
Xác nhận hợp đồng thuê lại đất của dự án đầu tư trong Khu công nghiệp - Quảng Ninh
Xác nhận hợp đồng, văn bản về bất động sản trong Khu công nghiệp - Bình Thuận
Xác nhận hồ sơ của Hợp đồng nguyên tắc thuê lại đất - Bắc Ninh
Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (lần đầu) - Bắc Ninh
Thụ lý hồ sơ đề nghị thu hồi đất, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư có phát sinh chuyển nhượng tài sản trên đất gắn liền với quyền sử dụng đất tại các Khu công nghiệp Bắc Ninh - Bắc Ninh
Thụ lý hồ sơ đề nghị thu hồi đất, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư có phát sinh chuyển nhượng tài sản trên đất gắn liền với quyền sử dụng đất - Bắc Ninh

Menu