thủ tục hành chính theo lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 184 thủ tục hành chính.

Báo cáo kết quả tăng vốn của công ty quản lý quỹ - Bộ Tài chính
Báo cáo của ngân hàng giám sát về vi phạm của công ty quản lý quỹ, đại lý phân phối - Bộ Tài chính
Báo cáo thẩm định kết quả hợp nhất, sáp nhập quỹ - Bộ Tài chính
Tăng vốn điều lệ công ty quản lý quỹ - Bộ Tài chính
Báo cáo kết quả mua lại cổ phiếu quỹ để giảm vốn điều lệ công ty quản lý quỹ - Bộ Tài chính
Báo cáo thay đổi ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát - Bộ Tài chính
Đăng ký phát hành thêm chứng chỉ quỹ đóng - Bộ Tài chính
Báo cáo giá trị tài sản ròng của quỹ bị giảm xuống thấp - Bộ Tài chính
Báo cáo giải thể quỹ - Bộ Tài chính
Tách quỹ - Bộ Tài chính
Sáp nhập quỹ - Bộ Tài chính
Hợp nhất quỹ - Bộ Tài chính
Đăng ký chào bán lần đầu chứng chỉ quỹ đóng - Bộ Tài chính
Báo cáo phương án đền bù thiệt hại cho quỹ, nhà đầu tư do giá trị tài sản ròng bị định giá sai - Bộ Tài chính
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ đầu tư bất động sản - Bộ Tài chính
Đăng ký thành lập quỹ đầu tư bất động sản - Bộ Tài chính
Giải thể quỹ hoán đổi danh mục (gọi tắt là quỹ ETF) - Bộ Tài chính
Đề nghị chấp thuận các thay đổi của công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ (thay đổi tên, thay đổi công ty quản lý quỹ, thay đổi ngân hàng lưu ký, giám sát) - Bộ Tài chính
Đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động cho công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ nhận sáp nhập - Bộ Tài chính
Đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động cho công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ hợp nhất - Bộ Tài chính

Menu