Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 20 thủ tục hành chính.

Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp xã và các dự án được cơ quan có thẩm quyền cấp trên giao Ủy ban nhân dân cấp xã làm Chủ đầu tư - Hà Nam
Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định đầu tư - Gia Lai
Kiểm soát thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn Ngân sách nhà nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính
Kiểm soát thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn ngân sách xã, phường, thị trấn qua hệ thống Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính
Kê khai bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư xây dựng cơ bản (từ giai đoạn “chuẩn bị đầu tư”sang giai đoạn “thực hiện dự án”) đã đăng ký mã số sử dụng NS (tỉnh, thành phố trực thuộc TW) - Bình Định
Kê khai bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư xây dựng cơ bản (từ giai đoạn “chuẩn bị đầu tư”sang giai đoạn “thực hiện dự án”) đã đăng ký mã số sử dụng NS (quận, huyện, thị xã; xã, phường) - Bình Định
Thẩm định tổng mức đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước - Tây Ninh
Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình từ nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh - Vĩnh Long
Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, có mức vốn ≥ 03 tỷ đồng thuộc dự án lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng hoặc dự án nhóm C” - Cần Thơ
Liên thông cấp mã số thuế và khắc dấu trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận đầu tư - Long An
Thủ tục thẩm định phê duyệt dự án, Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình cơ sở hạ tầng có vốn nhà nước hỗ trợ, nhân dân đóng góp - Thái Nguyên
Thẩm định dự án đầu tư - Lai Châu
Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật - Lai Châu
Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện - Bình Phước
Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện - Bình Phước
Nhận gửi và bảo quản các loại tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá tại Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính
Thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách phân cấp - Quảng Ninh
Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật (BCKTKT) - Bắc Ninh
Kiểm soát chi ngân sách Nhà nước thường xuyên bằng dự toán qua Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính
Kiểm soát chi từ tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính

Menu