Đang xem kết quả 1 đến 15 trong tổng số 15 thủ tục hành chính.

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm (trường hợp giấy xác nhận bị mất, thất lạc hoặc bị hỏng) - Bạc Liêu
Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với các loại thực phẩm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế qui định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư số 08/2013/TT-BYT ngày 13/03/2013 của Bộ Y tế - Bộ Y tế
Cấp giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo sản phẩm thực phẩm - Quảng Trị
Cấp giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo sản phẩm thực phẩm - Hà Giang
Giấy đăng ký tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo đối với sản phẩm thường (do Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm) - Đồng Nai
Tiếp nhận Hồ sơ đăng ký quảng cáo về thực phẩm, phụ gia thực phẩm - Nam Định
Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm - Bạc Liêu
Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm - Bạc Liêu
Giấy Đăng ký tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo đối với sản phẩm thường (do Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm) - Thừa Thiên Huế
Cấp giấy chứng nhận đăng ký quảng cáo đối với sản phẩm thường - Trà Vinh
Cấp giấy tiếp nhận hồ sơ quản cáo sản phẩm thực phẩm - Kon Tum
Cấp giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo thực phẩm - Long An
Cấp giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo sản phẩm thực phẩm - Bắc Ninh
Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với các loại thực phẩm chức năng; thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế - Bộ Y tế
Cấp “Hồ sơ quảng cáo sản phẩm thực phẩm” - Vĩnh Long

Menu