thủ tục hành chính theo lĩnh vực: Trách nhiệm hình sự

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 3.084 thủ tục hành chính.

Cấp giấy phép khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên vì mục đích thương mại trên các lâm phận của các chủ rừng thuộc địa phương quản lý - Bình Phước
Xác nhận của Chi cục Kiểm lâm đối với Lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng, lâm sản nhập khẩu, lâm sản sau xử lý tịch thu, lâm sản vận chuyển nội bộ - An Giang
Xác nhận của Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đối với lâm sản xuất ra có nguồn gốc khai thác hợp pháp trong rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và lâm sản sau xử lý tịch thu- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp giấy phép khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên không vì mục đích thương mại trên các lâm phận của các chủ rừng thuộc địa phương quản lý - Hà Nội
Cấp giấy phép khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên không vì mục đích thương mại trên các lâm phận của các chủ rừng thuộc địa phương quản lý - Bình Phước
Biên bản xác nhận gỗ đóng búa Kiểm lâm - Đồng Tháp
Quyết định phê duyệt thiết kế khai thác rừng trồng tập trung (Áp dụng cho đối tượng chủ rừng là tổ chức thuộc tỉnh sử dụng vốn ngân sách đầu tư để trồng rừng, vốn viện trợ không hoàn lại) - Đồng Tháp
Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã quý, hiếm - Đồng Tháp
Xác nhận của Chi cục Kiểm lâm đối với Lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng, lâm sản nhập khẩu, lâm sản sau xử lý tịch thu, lâm sản vận chuyển nội bộ (đối với các Chi cục không có Hạt Kiểm lâm)- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Xác nhận của Hạt Kiểm lâm thuộc Vườn quốc gia trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp đối với lâm sản xuất ra có nguồn gốc khai thác hợp pháp trong khu rừng đặc dụng, khu rừng phòng hộ và lâm sản sau xử lý tịch thu- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp giấy phép khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên vì mục đích thương mại trên các lâm phận của các chủ rừng thuộc địa phương quản lý - Hà Nội
Cấp giấy phép khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên không vì mục đích thương mại trên các lâm phận của các chủ rừng thuộc địa phương quản lý- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cho thuê rừng đối với tổ chức - An Giang
Phê duyệt Phương án Phòng cháy chữa cháy rừng của tổ chức - Đồng Tháp
Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật dự toán trồng rừng, trồng cây phân tán thuộc kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 - Đồng Tháp
Đăng ký cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính - Đồng Tháp
Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi động vật rừng thông thường - Đồng Tháp
Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyển sang sử dụng cho mục đích khác - Đồng Tháp
Xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây trồng phân tán- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng, lâm sản nhập khẩu, lâm sản sau xử lý tịch thu, lâm sản sau chế biến, lâm sản vận chuyển nội bộ- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Menu