Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 38 thủ tục hành chính.

Giám định phúc quyết tai nạn lao động khi vết thương tái phát và khi người lao động, người sử dụng lao động, hoặc Bảo hiểm xã hội không đồng y với kết luận của Hội đồng Giám định Y khoa (Gọi tắt là người yêu cầu) - Quảng Nam
Giám định khả năng lao động để thức hiện chế độ hưu đối với người lao động khi sức khỏe bị suy giảm - Quảng Nam
Giám định khả năng lao động do người lao động bị mắc bệnh nghề nghiệp lần đầu - Quảng Nam
Giám định khả năng lao động đối với người đang hưởng chế độ mất sức - Quảng Nam
Giám định khả năng lao động do bệnh nghề nghiệp từ lần hai - Quảng Nam
Giám định thương tật cho người bị tai nạn lao động, người bị tai nạn lao động hưởng trợ cấp 1 lần, người bị tai nạn lao động hưởng trợ cấp hàng tháng khi vết thương cũ tái phát. (đối với giám định lần hai) - Phú Thọ
Giám định thương tật cho người bị tai nạn lao động, người bị tai nạn lao động hưởng trợ cấp 1 lần, người bị tai nạn lao động hưởng trợ cấp hàng tháng (đối với giám định lần đầu) - Phú Thọ
Giám định khả năng lao động để thực hiện chế độ hưu trí đối với trường hợp người lao động đang công tác tại cơ quan mà sức khoẻ không đảm bảo công tác xin nghỉ chế độ - Phú Thọ
Giám định khả năng lao động để thực hiện chế độ hưu trí đối với người về hưu chờ đủ tuổi đời để hưởng lương hưu hàng tháng khi bị ốm đau tai nạn rủi do mà suy giảm khả năng lao động - Phú Thọ
Giám định lại khả năng lao động đối với người đang hưởng chế độ mất sức lao động - Phú Thọ
Giám định khả năng lao động do bệnh nghề nghiệp từ lần 2 - Phú Thọ
Xác nhận Đơn xin giám định khả năng lao động (đối với người mất sức lao động, giám định lại khả năng lao động) - Cần Thơ
Giám định thương tật do tai nạn lao động cho người lao động bị tai nạn trong các trường hợp được xác định là tai nạn lao động hoặc người bị tai nạn lao động hưởng trợ cấp 1 lần (bao gồm người dang làm việc; người đã nghỉ việc) và người bị tai nạn lao động hưởng trợ cấp hàng tháng khi vết thương cũ tái phát - Lạng Sơn
Giám định khả năng lao động để thực hiện chế độ hưu trí đối với người về hưu chờ đủ tuổi đời để hưởng hưu hàng tháng khi bị ốm đau, tai nạn rủi ro mà suy giảm khả năng lao động - Lạng Sơn
Giám định khả năng lao động để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động khi sức khoẻ bị giảm sút - Lạng Sơn
Giám định khả năng lao động do người lao động bị mắc bệnh nghề nghiệp lần đầu - Lạng Sơn
Giám định lại khả năng lao động đối với người đang hưởng chế độ mất sức lao động - Yên Bái
Giám định khả năng lao động do người lao động bị mắc bệnh nghề nghiệp lần đầu - Yên Bái
Giám định khả năng lao động do bệnh nghề nghiệp từ lần hai - Yên Bái
Cấp giấy phép cho người nước ngoài làm công việc chuyên môn trong cơ sở y tư nhân - Long An

Menu