Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 48 thủ tục hành chính.

Sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) - Quảng Ngãi
Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế) - Quảng Ngãi
Cấp lại giấy đăng ký, giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang trong chẩn đoán y tế) - Quảng Ngãi
Cấp giấy đăng ký nguồn bức xạ (thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) - Quảng Ngãi
Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X- quang trong chẩn đoán y tế) - Quảng Ngãi
Cấp giấy phép nâng cấp, mở rộng phạm vi, mục đích hoạt động của cơ sở bức xạ hoặc nâng cấp thiết bị bức xạ (X-quang chẩn đoán trong y tế) - Quảng Ngãi
Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế) - Quảng Ngãi
Cấp phép cho cơ sở x-quang chẩn đoán bệnh - Quảng Nam
Sửa đổi giấy phép sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế - Phú Thọ
Cấp giấy phép cho cơ sở X-Quang chẩn đoán bệnh - Ninh Thuận
Cấp giấy phép sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế - Phú Thọ
Gia hạn giấy phép sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế - Phú Thọ
Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X – quang chẩn đoán trong y tế) - Bình Dương
Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế - Bình Dương
Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng máy x-quang chẩn đoán trong y tế) - Bình Dương
Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng máy X-quang chẩn đoán trong y tế) đối với trường hợp mất giấy phép - Bình Dương
Khai báo thiết bị X-Quang chẩn đoán trong y tế - Gia Lai
Khai báo thiết bị X-Quang chẩn đoán trong y tế - Gia Lai
Cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ - Lâm Đồng
Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ - Lâm Đồng

Menu