Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 26 thủ tục hành chính.

Giao đất trồng cây hàng năm khác, đất làm muối cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp - Quảng Bình
Giao đất trồng cây lâu năm cho hộ gia đình cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp - Hà Giang
Thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân - Hà Giang
Xác nhận đề nghị giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình cá nhân - Đà Nẵng
Gia hạn sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp; hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp được Nhà nước cho thuê đất nông nghiệp - Hà Giang
Giao đất trồng cây hàng năm cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp - Hà Nam
Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp giữa hai hộ gia đình, cá nhân - Hà Giang
Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân theo chủ trương chung về Dồn điền đổi thửa - Hà Giang
Giao đất, cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đính và cá nhân - Đắk Nông
Cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp - Quảng Bình
Giao đất trồng cây hàng năm cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, theo phương án của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn - Long An
Gia hạn sử dụng đất khi nhà nước cho thuê đất nông nghiệp - Bến Tre
Xin giao đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân - Lai Châu
Trình tự, thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân - Đắk Nông
Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân (theo chủ trương chung về “dồn điền đổi thửa) - Đắk Nông
Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân (giữa hai hộ gia đình, cá nhân) - Đắk Nông
Chuyển đổi mục đích quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân (đối với trường hợp phải xin phép) - Đắk Nông
Chuyển mục đích sử dụng đất Nông nghiệp đối với trường hợp phải xin phép - Bến Tre
Chuyển mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp đối với trường hợp phải xin phép - Bến Tre
Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân - Đà Nẵng

Menu