Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 110 thủ tục hành chính.

Thủ tục cấp gia hạn giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường - Quảng Ngãi
Xác nhận hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép hoạt động karaoke - Quảng Nam
Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép hoạt động Karaoke - Quảng Nam
Cấp giấy phép kinh doanh Vũ trường - Quảng Nam
Cấp giấy phép kinh doanh vũ trường - Phú Thọ
Cấp giấy phép kinh doanh karaoke - Phú Thọ
Cấp giấy phép kinh doanh vũ trường - Ninh Thuận
Cấp giấy phép kinh doanh karaoke (do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp) - Ninh Thuận
Cấp giấy phép kinh doanh hoạt động vũ trường cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh - Ninh Thuận
Cấp giấy phép kinh doanh hoạt động Karaoke cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh - Ninh Thuận
Cấp giấy phép kinh doanh karaoke (Thủ tục sửa đổi, bổ sung) - TP Hồ Chí Minh
Đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vũ trường (Thủ tục sửa đổi, bổ sung) - TP Hồ Chí Minh
Cấp giấy phép kinh doanh karaoke - Hậu Giang
Cấp giấy chứng nhận hành nghề kinh doanh giải khát có tổ chức hát karaoke, Câu lạc bộ hát với nhau trong phạm vi huyện, thị xã - Hậu Giang
Cấp đổi giấy phép kinh doanh karaoke do mở rộng thêm phòng - Đồng Tháp
Cấp đổi giấy phép kinh doanh karaoke do mở rộng thêm phòng - Đồng Tháp
Cấp đổi giấy phép kinh doanh karaoke do hết hạn - Đồng Tháp
Cấp đổi giấy phép kinh doanh karaoke do mở rộng thêm phòng - Đồng Tháp
Cấp đổi giấy phép kinh doanh karaoke do hết hạn - Đồng Tháp
Cấp đổi giấy phép kinh doanh karaoke do hết hạn - Đồng Tháp

Menu