Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 25 thủ tục hành chính.

Đăng ký tạm vắng đối với Phương tiện kỹ thuật (PTKT) đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội - Hà Nam
Đăng ký bổ sung, thay đổi đối với Phương tiện kỹ thuật (PTKT) thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội - Hà Nam
Đăng ký lần đầu đối với Phương tiện kỹ thuật (PTKT) thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội - Hà Nam
Đăng ký di chuyển đối với Phương tiện kỹ thuật (PTKT) thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội (trường hợp chủ PTKT là cơ quan, tổ chức) - Hà Nam
Đăng ký di chuyển đối với Phương tiện kỹ thuật (PTKT) thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội (trường hợp chủ PTKT là cá nhân) - Hà Nam
Xóa đăng ký tạm vắng đối với Phương tiện kỹ thuật (PTKT) đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội - Hà Nam
Xóa đăng ký đối với Phương tiện kỹ thuật (PTKT) thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội - Hà Nam
Đăng ký di chuyển đối với Phương tiện kỹ thuật (PTKT) thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội (trường hợp chủ phương tiện là cơ quan, tổ chức) - Bộ Quốc phòng
Đăng ký di chuyển đối với Phương tiện kỹ thuật (PTKT) thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội (trường hợp chủ phương tiện là cá nhân) - Bộ Quốc phòng
Đăng ký lần đầu đối với Phương tiện kỹ thuật (PTKT) thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội - Bộ Quốc phòng
Đăng ký bổ sung, thay đổi đối với Phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội - Bộ Quốc phòng
Đăng ký tạm vắng đối với Phương tiện kỹ thuật (PTKT) đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội - Bộ Quốc phòng
Xóa đăng ký đối với Phương tiện kỹ thuật (PTKT) thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội - Bộ Quốc phòng
Xóa đăng ký tạm vắng đối với Phương tiện kỹ thuật (PTKT) đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội - Bộ Quốc phòng
Chuyển đổi mục đích sử dụng, di dời phá dỡ Công trình quốc phòng - khu quân sự nhóm 2, 3 - Bộ Quốc phòng
Chuyển đổi mục đích sử dụng, di dời phá dỡ Công trình quốc phòng - khu quân sự nhóm 1 - Bộ Quốc phòng
Đăng ký tuyển sinh đào tạo cán bộ ngành quân sự cơ sở - Bộ Quốc phòng
Tuyển sinh đào tạo trình độ đại học, cao đẳng quân sự hệ chính quy - Bộ Quốc phòng
Tuyển sinh theo chế độ cử tuyển đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp - Bộ Quốc phòng
Cấp lại chứng chỉ kiểm định viên kỹ thuật an toàn lao động khi bổ sung phạm vi kiểm định trong chứng chỉ kiểm định viên - Bộ Quốc phòng

Menu