thủ tục hành chính theo lĩnh vực: Kế toán - Kiểm toán

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 1.038 thủ tục hành chính.

Thành lập trường trung cấp nghề công lập - Phú Thọ
Thành lập Trung tâm dạy nghề công lập - Phú Thọ
Thành lập trường trung cấp nghề tư thục - Phú Thọ
Thành lập Trung tâm dạy nghề tư thục - Phú Thọ
Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp nghề tư thục và giám đốc trung tâm dạy nghề tư thục - Phú Thọ
Quyết định công nhận lại hiệu trưởng trường trung cấp nghề tư thục, giám đốc trung tâm dạy nghề tư thục - Phú Thọ
Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề cho trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài - Phú Thọ
Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường Trung cấp nghề, Trung tâm dạy nghề công lập và tư thục - Phú Thọ
Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với các trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở giáo dục khác có dạy nghề; các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có dạy nghề trình độ sơ cấp - Phú Thọ
Cho phép thành lập Trung tâm Dạy nghề tư thục - Lâm Đồng
Công nhận trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận - Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội
Miễn nhiệm giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố; trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục - Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội
Công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục - Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội
Bổ nhiệm giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố - Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội
Miễn nhiệm giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội - Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội
Đăng ký bổ sung, điều chỉnh hoạt động dạy nghề đối với Trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài - Bộ lao động, Thương Binh và Xã hội
Đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài - Bộ lao động, Thương Binh và Xã hội
Đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục khác và doanh nghiệp - Hà Tỉnh
Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trung tâm dạy nghề công lập, tư thục - Hà Tỉnh
Giải thể trường trung cấp nghề/trung tâm dạy nghề công lập thuộc tỉnh và trường trung cấp nghề/trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh - Hà Tỉnh

Menu