Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 45 thủ tục hành chính.

Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện - Hà Nam
Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương mại của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại các khu công nghiệp - Nam Định
Đăng ký Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài - Nghệ An
Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thương mại của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu kinh tế, khu công nghiệp - Lạng Sơn
Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thương mại, của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu kinh tế, khu công nghiệp - Lạng Sơn
Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương mại của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu kinh tế, khu công nghiệp - Lạng Sơn
Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thương mại, của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu kinh tế, khu công nghiệp - Lạng Sơn
Gia hạn và Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện - Hà Nam
Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện đặt trụ sở tại Khu kinh tế Vũng Áng tỉnh Hà Tĩnh theo đề nghị của Thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận - Hà Tĩnh
Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện đặt trụ sở tại Khu kinh tế Vũng Áng tỉnh Hà Tĩnh khi thương nhân nước ngoài chấm dứt hoạt động theo pháp luật của nước nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh - Hà Tĩnh
Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện đặt trụ sở tại Khu kinh tế Vũng Áng tỉnh Hà Tĩnh khi hết thời hạn hoạt động theo Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện mà thương nhân nước ngoài không đề nghị gia hạn - Hà Tĩnh
Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện đặt trụ sở tại Khu kinh tế Vũng Áng tỉnh Hà Tĩnh khi hết thời hạn hoạt theo Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện mà không được cơ quan cấp Giấy phép chấp thuận gia hạn - Hà Tĩnh
Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài đặt trụ sở Văn phòng đại diện tại các Khu công nghiệp, Khu kinh tế, Khu kinh tế cửa khẩu - Quảng Ninh
Gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài đặt trụ sở văn phòng đại diện tại các Khu công nghiệp, Khu kinh tế, Khu kinh tế cửa khẩu - Quảng Ninh
Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài đặt trụ sở Văn phòng đại diện tại các Khu công nghiệp, Khu kinh tế, Khu kinh tế cửa khẩu trong trường hợp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị rách hoặc bị tiêu hủy - Quảng Ninh
Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài đặt trụ sở văn phòng đại diện tại các Khu công nghiệp, Khu kinh tế, Khu kinh tế cửa khẩu trong trường hợp thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của thương nhân nước ngoài từ một nước sang một nước khác hoặc thay đổi hoạt động của thương nhân nước ngoài - Quảng Ninh
Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện từ một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác đến phạm vi các Khu công nghiệp, Khu kinh tế, Khu kinh tế cửa khẩu - Quảng Ninh
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài đặt trụ sở Văn phòng đại diện tại các Khu công nghiệp, Khu kinh tế, Khu kinh tế cửa khẩu - Quảng Ninh
Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài đặt trụ sở Văn phòng đại diện tại các Khu công nghiệp, Khu kinh tế, Khu kinh tế cửa khẩu - Quảng Ninh
Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cho Thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh (Trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện từ một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác) - Hà Tĩnh

Menu