Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 69 thủ tục hành chính.

Thuyên chuyển công tác của cán bộ công chức viên chức ra ngoài tỉnh hoặc ngoài ngành - Quảng Nam
Thuyên chuyển công tác của cán bộ công chức viên chức trong tỉnh (trực thuộc Sở) - Quảng Nam
Thuyên chuyển công tác của cán bộ công chức viên chức ở ngoài tỉnh chuyển đến ngành giáo dục tỉnh Quảng Nam - Quảng Nam
Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên tiểu học, trung học cơ sở - Quảng Nam
Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên mầm non - Quảng Nam
Thuyên chuyển giáo viên từ tỉnh khác về - Quảng Bình
Thủ tục Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên tiểu học - Quảng Bình
Thuyên chuyển giáo viên từ tỉnh khác về - Phú Thọ
Điều động cán bộ, viên chức giáo dục trong huyện, thành, thị - Phú Thọ
Điều động cán bộ, viên chức giáo dục ra ngoài huyện, thành, thị - Phú Thọ
Tiếp nhận cán bộ, viên chức giáo dục ngoài huyện, thành, thị - Phú Thọ
Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên Trung học cơ sở - Hà Nam
Xét tuyển giáo viên - Gia Lai
Tuyển dụng viên chức, giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở - Gia Lai
Tiếp nhận giáo viên - Đà Nẵng
Tuyển dụng giáo viên Trung học phổ thông - Đà Nẵng
Thuyên chuyển giáo viên - Đà Nẵng
Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên tiểu học - Đồng Nai
Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên Mầm Non, Tiểu học và Trung học cơ sở - Đà Nẵng
Công nhận cán bộ quản lý trường Mầm Non tư thục - Đà Nẵng

Menu