Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 53 thủ tục hành chính.

Cấp giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh - Hà Nam
Cấp phép sản xuất, phát hành băng, đĩa cho các tổ chức ở địa phương nhằm mục đích kinh doanh - Bình Định
Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương - Hà Nam
Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương - Hòa Bình
Cấp giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm của cá nhân, tổ chức ở địa phương không nhằm mục đích kinh doanh - Bình Định
Cấp giấy phép xuất, nhập văn hóa phẩm không thuộc phạm vi kinh doanh - Quảng Nam
Cấp giấy phép Phê duyệt nội dung trước khi nhập khẩu cho các doanh nghiệp có chức năng kinh doanh nhập khẩu băng đĩa ca nhạc, sân khấu - Quảng Nam
Cấp giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm - Phú Thọ
Cấp Giấy phép Nhập khẩu văn hoá phẩm không nhằm mục đích kinh doanh - Hòa Bình
Cấp phép xuất khẩu văn hóa phẩm - Đắk Nông
Giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm của cá nhân, tổ chức ở địa phương - Điện Biên
Cấp giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm - Bình Dương
Cấp giấy phép nhập khẩu băng đĩa ca nhạc, sân khấu cho các tổ chức, cá nhân ở địa phương để phát hành - Bình Định
Cấp Giấy phép nhập khẩu văn hoá phẩm - Nam Định
Cấp giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm của cá nhân, tổ chức ở địa phương - Quảng Ngãi
Cấp giấy xác nhận danh mục nhập khẩu văn hoá phẩm không nhằm mục đích kinh doanh - Nghệ An
Cấp Giấy phép lưu hành băng đĩa do tổ chức, cá nhân thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu - Cần Thơ
Cấp giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm (Để tham gia triển lãm, hội chợ, tham dự các cuộc thi, liên hoan; lưu hành, phổ biến không nhằm mục đích kinh doanh) - Lạng Sơn
Cấp giấy phép nhập khẩu văn hoá phẩm nhằm mục đích kinh doanh - Lào Cai
Cấp giấy phép nhập khẩu văn hoá phẩm không nhằm mục đích kinh doanh - Lào Cai

Menu