Đang xem kết quả 1 đến 17 trong tổng số 17 thủ tục hành chính.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với dự án thuộc diện Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Đăng ký chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài - Gia Lai
Chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép trước ngày 01/7/2006 - Bình Thuận
Giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư nước ngoài - Phú Yên
Báo cáo hoạt động đầu tư dự án đầu tư nước ngoài - Phú Yên
Báo cáo hoạt động của dự án đầu tư bên ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thông báo thực hiện dự án đầu tư tại nước ngoài (cấp Bộ) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài - Bắc Ninh
Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Nghiệm thu dự án hoàn thoành đối với dự án được hỗ trợ đầu tư theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Chấp thuận dự án đầu tư ra nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Chấp thuận điều chỉnh dự án đầu tư ra nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài (cấp Bộ) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư tại nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Menu