thủ tục hành chính theo lĩnh vực: Thủ tục Tố tụng

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 202 thủ tục hành chính.

Bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với trường hợp bị mất, hỏng - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với trường hợp giấy chứng nhận hết thời hạn - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Đăng ký nội quy lao động - Bình Phước
Đăng ký công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa - Thành phố Hồ Chí Minh
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Cấp giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động - Quảng Trị
Thủ tục đăng ký máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về An toàn lao động - Quảng Ninh
Thủ tục xác nhận tai nạn lao động - Quảng Ninh
Thủ tục Khai báo, điều tra, lập biên bản, thống kê và báo cáo định kỳ tai nạn lao động - Quảng Ninh
Đăng ký, kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động - Quảng Nam
Cấp giấy chứng nhận huấn luyện an toàn vệ sinh lao động về trình tự thực hiện - Quảng Ngãi
In, phát hành và quản lý thẻ an toàn lao động - Quảng Nam
Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn vệ sinh lao động - Quảng Bình
Đăng ký các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động - Phú Thọ
Điều tra và lập biên bản điều tra tai nạn lao động nặng hoặc nghiêm trọng chết người - Phú Thọ
Đăng ký nội quy an toàn lao động, nội quy vệ sinh lao động - Phú Thọ
Điều tra và lập biên bản điều tra tai nạn lao động nặng hoặc nghiêm trọng chết người - Hà Giang
Điều tra và lập biên bản điều tra tai nạn lao động nhẹ hoặc tai nạn giao thông được coi là tai nạn lao động - Hà Giang
Đăng ký các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động - Hà Giang

Menu